Easter de Faust won the Qatar Arabian Trophy des pouliches (GR1PA)

Easter_de_Faust.png

« Easter de Faust avec la manière »

Easter_de_Faust.png

Jour de Galop samedi 30 septembre 2017

Easter de Faust.jpgEaster de Faust2.jpg